ADDRESS

Łupkowa 9
Bielsko-Biała 43-300

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies – ważna od 25 maja 2018 r.

Właścicielem i administratorem serwisu www.bumerank.pl jest firma Bumerank Norbert Śliwka z siedzibą w Bielsko-Biała 43-300, Łupkowa 9. 

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bumerank Norbert Śliwka z siedzibą w Bielsku- Białej 43-300 ul.Łupkowa 9 , NIP 9541555607  Regon  383580791. Telefon 512 023 099.

Bumerank przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda (przyjmuje się, iż do wyrażenia takiej zgody dochodzi poprzez dalszą Państwa korespondencję mailową z Administratorem dotyczącą czynności informatycznych), a w przypadku  zawarcia umowy o obsługę informatyczną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest właśnie taka umowa.
 2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja czynności informatycznych będzie niemożliwa, w tym niemożliwe będzie przygotowanie oferty cenowej, zawarcie i realizacja umowy.

Bumerank zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
 • realizacji umowy sprzedaży
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • organizacji wydarzeń i szkoleń,
 • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłki newsletterów.

Przekazywanie danych:

Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom, na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO:

 • podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową i księgową
 • producentom i dostawcom oferowanych rozwiązań, z którymi firma Bumerank współpracuje:
 1. Dagma  Sp z.o.o.
 2. VEMI Sp. z o.o.
 3. Marken Systemy Antywirusowe
 4. DimSystem
 5. G Data Software Sp. z o. o,
 6. Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.
 7. TD24 Sp. z o.o.
 8. Net Complex Sp z o.o.
 9. Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
 10. Infonet Projekt SA
 11. Virtual Technologies IT Sp. z o.o
 • organom podatkowym – jeśli taki obowiązek wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa w związku z realizacją czynności informatycznych.

Poprawność gromadzonych danych

Bumerank informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Wszelkie zmiany można dokonać wysyłając informację na email : n.sliwka@bumerank.pl

Mechanizm Cookies na stronie www.bumerank.pl

Dane o charakterze nieosobowym

Bumerank jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny www.bumerank.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.bumerank.pl